Vďaka svojim skúsenostiam som prišla k poznaniu, že skutočná zmena nastane v živote človeka vtedy, keď si sám uvedomí, čo musí urobiť. Rozhodnutie a motivácia teda vyjde až zvnútra. Vtedy dokáže nájsť nielen odpovede, ale predovšetkým silu zrealizovať zmenu.

Koučing dokáže prirodzene zapadnúť do Vášho života. Koučing skutočne prináša zmeny a zvyšuje kvalitu v každodennom prežívaní života.
Pomocou vedeného rozhovoru budeme spoločne nachádzať riešenia vo vzťahoch a situáciach. V pracovných, aj osobných križovatkách. Spoločne nájdeme konkrétne kroky, ktoré vás dovedú tam, kde chcete byť.
Nemusíte robiť to, čo ste vždy robili a nemusíte dostávať to, čo ste vždy dostali.

Rozhodnutie je len na vás.

Rada Vám pomôžem na Vašej ceste.

Image

Využite koučovaciu ukážku zdarma

objednať sa

Telefón: +421 905 930 644
E-mail: karin.sulety@gmail.com
Skype:
 karin.sulety

Spolupracovať môžeme aj on-line cez Skype alebo telefón.

 

Chcete sa ma niečo opýtať?