Vďaka svojim skúsenostiam som prišla k poznaniu, že skutočná zmena nastane v živote človeka vtedy, keď si sám uvedomí, čo musí urobiť. Rozhodnutie a motivácia teda vyjde až zvnútra. Vtedy dokáže nájsť nielen odpovede, ale predovšetkým silu zrealizovať zmenu.

Koučing dokáže prirodzene zapadnúť do Vášho života. Koučing skutočne prináša zmeny a zvyšuje kvalitu v každodennom prežívaní života.
Pomocou vedeného rozhovoru budeme spoločne nachádzať riešenia vo vzťahoch a situáciach. V pracovných, aj osobných križovatkách. Spoločne nájdeme konkrétne kroky, ktoré vás dovedú tam, kde chcete byť.
Nemusíte robiť to, čo ste vždy robili a nemusíte dostávať to, čo ste vždy dostali.

Rozhodnutie je len na vás.

Rada Vám pomôžem na Vašej ceste.

Image

Telefón: +421 905 930 644
E-mail: karin.sulety@gmail.com
Skype:
 karin.sulety

Spolupracovať môžeme aj on-line cez Skype alebo telefón.

 

Chcete sa ma niečo opýtať?

 

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou Karin Súlety (IČO: 50304518) v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR), ktoré sú účinné od 25. 5. 2018. Spoločnosť oprávňujem spracovať svoje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo a miesto bydliska za účelom vzájomnej komunikácie a distribúcie informácií a dokumentov. Som si vedomý svojich práv v zmysle GDPR.