Svetlo

Svetlo

Svetlo svetom blúdi
a nachádza ľudí.
Ktože ho pritúli,
dobrovoľne vpustí?

Svetlo, čo novosť prináša.
Svetlo, čo tmu zháša.
Svetlo, čo ľahkosť dáva.
Svetlo, čo skutočne vidí.
Svetlo, čo zármutok mení.
Svetlo, čo dušu rozsvieti.

Hľadá cestu k odvážnym a rozhodným,
pomôcť sebe, aj tým ostatným.
Keď takých nájde - vstúpi
a ich zemeguľu celú pohltí.

Poslúži s láskou nezištnou,
iba s prosbou jedinou -
buď svetlom. 

 

 
Opýtajte sa sami seba.

 Je moja myseľ plná myšlienok alebo kľudná a tichá?
Čo môžem urobiť, aby som mal jasno vo svojej mysli?

Úryvok z hlavy 12

Prebúdzanie

Prebúdzanie

 

Svitá na nové obzory tomu,
kto ich vytvorí.

Sú to vážne rozhovory,
keď pravda srdce otvorí.

Dve polky sa spoja v jedno,
aby už život bez boja viedlo


Splynie svet srdca a mysle,
zostanú len pláne čisté.

Vytvorí nový svet,
v ktorom nadvlády niet.

Zostarnú ako jedno,
najkrajšie ľudské dielo.

 
Opýtajte sa sami seba.

V svojom živote sa riadim viac intuíciou alebo rozumom?

Čo ma najviac ovplyvňuje v spôsobe môjho myslenia?

 

Úryvok z hlavy 11

Sloboda

Sloboda

Život nás niekedy zamotá,
vyzerá, že to nie je náhoda.

Do srdca nám nosí pocity,
ktoré nám spôsobujú deficity.

Bolesti, krivdy, potlačené city,
zrkadlí v našom žití.

Zdráhame sa to priznať, vidieť,
nechceme na svoj horší tieň myslieť.

Tlačíme to pred sebou nepriznané,
čo prináša pocit, že sa tu zle máme.

Stačí, keď prijmeme, čo je naše
a vypustíme tie smiešne kaše.

Do nášho bytia príde rozľahlá sloboda
a zistenie, že život je pohoda.

 
Opýtajte sa sami seba.

Kedy naposledy si sa cítil vnútorne úplne slobodný?

Ak by som sa mal od niečoho oslobodiť, čo by to bolo a prečo?

 

Úryvok z hlavy 10

Slnko života

Slnko života.

Dej života sa točí 
a v tom kolotoči
majú hlavnú rolu deti. 
Veľakrát len pre deti
naše slnko svieti. 

Slnko detí nám dáva silu. 
Čo ale, keď ich slnko odletí
tvoriť svoje planéty?
Planéty vlastného žitia,
skúsenosti a bolesti. 

Kto sa stáva hlavnou rolou nášho života? 
To je to, čo nás zamotá
a je to ťažká robota.

Nájsť odvahu žiť pre seba.
Objaviť vlastné slnko, jeho zázemie.
Čo to je?
To veru každý vie,
len na to zabudne.

 
Otázka na zamyslenie.

Čo potrebuješ, aby si získal rovnováhu ?

Ktoré momenty, situácie, ľudia ti vytvárajú rovnováhu?

 

Úryvok z hlavy 9

Zrkadlo

Zrkadlo

Keď zrazu uvidíš v sebe to, čo si už roky nevidel.
Zreteľne vidíš, čo si, po ceste životom stratil a čo získal.
Zistíš, že to, čo si stratil, bolo prirodzené a slobodné.
To, čo si získal je vážne a zamotané v pavúčej sieti.
Vtedy pochopíš, to, za čím celý čas bežíš maratón,
že si ako psík, ktorý naháňa svoj vlastný chvost.
Aké prekvapenie, keď zistíš, že nie je kam bežať lebo, to už máš.
Aké prekvapenie, keď príde uvedomenie, že to máš priamo pred sebou a si to ty.
Oslobodzujúce! Môžeš sa zastaviť a len byť tým, kým skutočne si...

 
Otázka na zamyslenie.

Čo  nechcem vidieť na sebe?

Prečo to nechcem vidieť?

Úryvok z hlavy 8

Čistá láska nechce nič – len byť.

Čistá láska nechce nič - len byť.

Láska hory prenáša,
tá metafora sa tu roky vznáša.

Veľa definícií o nej vieme,
otázkou je, či ju naozaj chápeme.
Často sa v jej mene odvolávame
alebo manipulujeme.

Prečo sa v jej mene dokážeme biť
a takto ju zneužiť.
Láska netúži vlastniť,
dovolí nám slobodným byť.

Hovoríme o nej, ale nevieme ju žiť,
to je to, čo nás roky chce naučiť.
Svoje srdce, ňou každý deň naplniť.

Čistá láska nechce nič - len byť.

 

Opýtajte sa sami seba.

Čo výnimočné v mojom živote spôsobila láska ?
Ak by som mal v rodine podporiť lásku, čo môžem pre to urobiť?

Úryvok z hlavy 7

Cesta v čase

Cesta v čase.

Keď život zas raz opäť volááá,
plynie a posúva sa v čase,
všetko to, čo nesie, je stále len to naše.

Každý rok, mesiac, deň, hodina,
preklápa myšlienku na skutok bytia,
čo vytvára posun nášho žitia.

Aké je to bytie?
Plné, silné, radostné,
čo pretvára život na čosi krásne ...

Alebo ani o ňom nevieme,
len si ho tak v sebe nesieme?
Nemá príchuť, vôňu, nič ...

Za výber nášho žitia nemôže osud.
Skutky, rozhodnutia, odvaha sú náš súd.
Len ty dáš žitiu tú správnu chuť.

Opýtajte sa sami seba.

Čo tolerujem vo svojom živote
a vôbec mi to nevyhovuje ?

- pretože je pohodlnejšie to tolerovať
ako s tým niečo urobiť/zmeniť

Úryvok z hlavy 6

Džungľa myšlienok

Džungľa myšlienok.

Čo, kedy a s kým ....,
to je tvoj myšlienkový tím.

Rozmýšľaš, či to bolo správne, malo význam
a či bolo to fér?

A je to vôbec pravda ?
Čo je to za moc?
To je len džungľa myšlienok
ktorá útočí cez noc.

Hoc myšlienky nemajú ústa a sú len ako bájka, nesú zvesť,
na ktorú nemusíš nájsť odpoveď.

Čo im dáva moc, ktorú majú,
že nás tak vytrvalo do pozoru dávajú?

Sú ako láva - analýzy, sklamania, či očakávania,
to všetko im silu dáva.

Nakoniec, Ty sám im dávaš moc,
keď nevážiš si svoje právo na pokojnú noc.

 

Opýtajte sa sami seba.

Čo robím, ak moje očakávania nie sú naplnené?

Čo ma najviac ovplyvňuje v spôsobe môjho myslenia?

Akú emóciu vidia na mne ľudia v poslednom čase najčastejšie?

Úryvok z hlavy 5

Veľký mág

Veľký mág

Hnev je taká čudná spleť.
Je to taký votrelec.
Dostáva sa pod kožu
a spôsobí narkózu.

Či je malý, či nepatrný,
srdce naše sa zatieni.
Necítime lásku, vďačnosť,
srdca najčistejšiu vlastnosť.

Zmysel života je zrazu fuč
a život už nemá žiadnu chuť.
Hnev je jeden veľký mág,
vie nečakane čarovať.

 

 

Opýtajte sa sami seba.

Čo mi spôsobuje hnev alebo mrzutosť?

Ako sa prejavuje u mňa hnev ?

Ako dlho držím v sebe hnev?

Úryvok z hlavy 4

Zmena

Zmena

Kto ste ? A čo tu robíte ? A prečo si vôbec myslite ze niečo zmeníte ?
Ved nič nerobíte ! 
Len sa hmýrite a čakáte, že to príde samo !
Dobrá správa, málo sa hmýrite, zlá, neurobí sa to samo.
Jedine že to spraví Samo 🙂
Dvihnite zadky a začnite konať. Upracte si na svojom dvore a potom upracte aj susedov.
Keď sa toto naučíte, máte prvú lekciu za sebou a tých lekcii je veľa.
Ale toto je vážený, zmena.

 

Opýtajte sa sami seba.

Ako sa mi darí v živote vítať zmeny ?

Čo konkrétne chcem, aby sa v mojom živote zmenilo ?

Čo mi pomáha zvládať zmeny ?

 

Úryvok z hlavy 3