Všetci máme v sebe potenciál rozvíjať svoje schopnosti, dosahovať lepšie výsledky, vidieť o kúsok ďalej za horizont. Hľadáme nové možnosti ako dosiahnúť svoje ciele, avšak  niekedy nevieme, ako na to. Potrebujeme povzbudiť, nasmerovať, či vidieť inými očami...

Koučing urychľuje a zjednodušuje cestu k požadovanému cieľu. Nielen v otváraní nových pohľadov na situáciu, ale aj pri zvyšovaní výkonu, výsledkov alebo v zlepšovaní zručností. Niekedy je cieľom zbaviť sa niečoho, čo je cesta od nie k áno.
Je to spôsob rozvoja, ktorý dokáže zapadnúť do Vášho života a skutočne prináša zmeny.

Pri koučingu platí, že kouč nehľadá riešenia pre klienta, ale sprevádza ho na ceste jeho riešeniami. Kouč podporuje a uľahčuje zmeny a sprevádza na ceste k nájdeniu vlastného riešenia..

Kto vyhľadáva služby kouča?

Koučing vie efektívne zapadnúť do života a byť nápomocný v rôznych životných situáciach. Koučing vyhľádavajú ľudia, ktorí chcú dosiahnuť úspechy v osobnom rozvoji, či v zamestnaní, podnikatelia, či športovci.

Koučing využívajú nielen profesne zameraní ľudia, ale aj tí, ktorí chcú otvárať nové stratégie, rozhodujú sa pre zmenu alebo sa cítia zaseknutí v určitom bode svojho života.

Na individuálny koučing ku mne prichádzajú rozliční ľudia. Mamičky na materskej, športovci, zamestnanci, majitelia firiem alebo tínedžeri. Ich príbehy a vízie sú odlišné, avšak všetci majú jednu vec spoločnú – sú ochotní a otvorení novému, chcú posúvať svoj život, pretože vedia, že len od nich záleží ako bude vyzerať.

Ako prebieha koučing?

Koučing prebieha ako komunikácia jeden na jedného, teda sa Vám budem plne venovať. Na úvodnom stretnutí si zadefinujeme témy, Vaše priority a hodnoty. Štandardné stretnutie trvá hodinu. Na konci stretnutia ma vždy zaujíma užitočnosť nášho stretnutia a to, čo bolo pre Vás dôležité. Stretnutia prebiehajú raz do týždňa. Koučovacia sezóna je spravidla 4-12 stretnutí. Je to však individuálne a závisí to od témy klienta. Dôležité je, aby koučing prebiehal konzistentne a pravidelne.

Keď si spoločne nastavíme ciele, budem Vás sprevádzať z bodu, kde ste teraz, do bodu, kam sa chcete dostať. Koučing vyplní priestor medzi Vašim aktuálnym stavom a Vašim cieľom.

Čo môžete od koučingu očakávať?

Koučing vyplní priestor medzi vaším aktuálnym stavom a vaším cieľom. Privedie vás do priestoru, kde sa nachádzajú otázky, odpovede, ako aj potenciál a Vaša sila. A to všetko s cieľom objaviť a realizovať vo svojom živote to, čo má pre Vás skutočnú hodnotu.

Telefón: +421 905 930 644
E-mail: karin.sulety@gmail.com
Skype:
 karin.sulety

Spolupracovať môžeme aj on-line cez Skype alebo telefón.

 

„Na mieste nezáleží, ale na vašom konaní“

Chcete sa ma niečo opýtať?

 

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou Karin Súlety (IČO: 50304518) v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR), ktoré sú účinné od 25. 5. 2018. Spoločnosť oprávňujem spracovať svoje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo a miesto bydliska za účelom vzájomnej komunikácie a distribúcie informácií a dokumentov. Som si vedomý svojich práv v zmysle GDPR.