Všetci máme v sebe schopnosť rozvíjať sa. Sme schopní zveľaďovať svoje talenty, zručnosti, život, cítenie, videnie a vnímanie sveta, v ktorom žijeme. Všetko je možné. Stačí, keď je za tým skutočné chcenie a odvaha. Potom sa život začne uberať úplne novým smerom. Prináša nové zážitky, situácie a príležitosti, čím nám jasne oznamuje, že sme na novej ceste.

 

Osobný koučing je o prerode vnímania človeka. Väčšinou sa stretávam s ľuďmi, ktorí už cítia jasnú potrebu niečo zmeniť. Prácu, život, vzťahy, sebavedomie, strach, zdravie, ale celkom netušia ako a čo majú uchopiť vo svojom živote, aby sa to pohlo. 

 

Stretnutia s klientom prebiehajú v plynulom rozhovore medzi 4 očami. Jednoducho a otvorene sa rozprávame o tom, čo sa deje v jeho živote, ako sa v tom cíti a čo chce.  V rámci takéhoto rozhovoru sa dostaneme do bodu, kde mu ukážem iný uhol pohľadu situácie, v ktorej sa momentálne nachádza. Pomôže to viac sa  odosobniť od vlastného videnia situácie, čo prináša uvedomenia a okamžité AHA momenty. Urobíme v téme jasno. Definujeme si konkrétnu vec, ktorú je potrebné zvládnuť, aby mohol nastať posun. A práve na to sa zameriame. Cieľom je, aby klient odchádzal oslobodený od toho, čo ho brzdilo a pripravený realizovať nové. V rámci osobných stretnutí používam koučovacie zručnosti, svoje talenty, ktoré kombinujem s technikou zrkadlenia a vizualizácie.
Každé stretnutie si vyžaduje inú kombináciu, pretože vždy sa rozprávam s inou jedinečnou osobnosťou, čiže stretnutia sú šité na mieru každému osobne.

Telefón: +421 905 930 644
E-mail: karin.sulety@gmail.com
Skype:
 karin.sulety

Spolupracovať môžeme aj on-line cez Skype alebo telefón.

 

„Na mieste nezáleží, ale na vašom konaní“

Chcete sa ma niečo opýtať? Neváhajte. Nerozhodnosť Vás drží v živote vždy na tom istom mieste. Možno práve tento krok je ten, ktorý Vás posunie vpred.

 

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou Karin Súlety (IČO: 50304518) v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR), ktoré sú účinné od 25. 5. 2018. Spoločnosť oprávňujem spracovať svoje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo a miesto bydliska za účelom vzájomnej komunikácie a distribúcie informácií a dokumentov. Som si vedomý svojich práv v zmysle GDPR.