„Na mieste nezáleží, ale na vašom konaní“

Chcete sa ma niečo opýtať?

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou Karin Súlety (IČO: 50304518) v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR), ktoré sú účinné od 25. 5. 2018. Spoločnosť oprávňujem spracovať svoje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo a miesto bydliska za účelom vzájomnej komunikácie a distribúcie informácií a dokumentov. Som si vedomý svojich práv v zmysle GDPR.

Telefón: +421 905 930 644
E-mail: karin.sulety@gmail.com
Skype:
 karin.sulety

 

Adresa koučovne:
Námestie Svätého Egídia 11/25
085 01 Poprad

 

Spolupracovať môžeme aj on-line cez Skype alebo telefón.