Vďaka svojim skúsenostiam som prišla k poznaniu, že skutočná zmena nastane v živote človeka vtedy, keď si sám uvedomí, čo musí urobiť. Rozhodnutie a motivácia teda vyjde až zvnútra. Vtedy dokáže nájsť nielen odpovede, ale predovšetkým silu zrealizovať zmenu.

Pred dvadsiatimi rokmi som začínala ako nováčik v začínajúcej finančnej spoločnosti. Firma rástla rýchlo a spolu s ňou som sa rozvíjala aj ja. Dlhé roky poctivej práce a driny sa vyplatili. Z pracovného miesta na reklamačnom oddelení som sa postupne prepracovala na prestížnu pozíciu riaditeľky marketingu.

Mala som skvelú prácu v prosperujúcej firme a pre mnoho ľudí to mohlo vyzerať, že žijem svoj sen. Moja duša sa však cítila inak. Postupne som bola stále viac a viac vyčerpaná a bez energie. Chcela som zmenu, ale nevedela som, ako na to.

Nakoniec rozhodlo moje telo, ktoré z návalu stresu jedného dňa vypovedalo. Už ďalej odmietalo znášať toľký nápor. Obdobie, počas ktorého som nebola schopná pracovať, mi umožnilo premýšľať nad svojím životom, nad tým, aký to nabralo smer, a že moja dcéra ma ešte potrebuje. Vedela som, že môj zdravotný stav som si zapríčinila sama, a že sa tak nestalo zo dňa deň. Uvedomila som si, že prišiel čas na zmenu.

Nabrala som odvahu. Svoju pozíciu som opustila a zmenila svoj smer v živote ........ 

Prečo práve koučing ?

Koučing mi je prirodzene blízky, pretože zapadá do mozaiky života. Dáva zmysel a vedie k pozitívným zmenám. Mám radosť, keď vidím ako ľudom zjednodušeje život, ako rastú a dokážu opúšťať to staré, ktoré im veľakrát už ani neslúži.
A čo je úžasné, aj keď to môže znieť zvláštne, našla som prácu, ktorá ma nevyčerpáva.

karin

Telefón: +421 905 930 644
E-mail: karin.sulety@gmail.com
Skype:
 karin.sulety

Spolupracovať môžeme aj on-line cez Skype alebo telefón.

 

Chcete sa ma niečo opýtať? Neváhajte. Nerozhodnosť Vás drží v živote vždy na tom istom mieste. Možno práve tento krok je ten, ktorý Vás posunie vpred.

 

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou Karin Súlety (IČO: 50304518) v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR), ktoré sú účinné od 25. 5. 2018. Spoločnosť oprávňujem spracovať svoje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo a miesto bydliska za účelom vzájomnej komunikácie a distribúcie informácií a dokumentov. Som si vedomý svojich práv v zmysle GDPR.